Udlejningsbetingelser

Klubben ejer 2 stk Thule cykelholdere, som hver kan tage 4 cykler.

Regler for udlån

 1. Udlån er gratis for RCM medlemmer
2. Proritering af udlån af Cykelholdere:

A. Klubarrangementer.
F.ex. Hallandsåsen, Sommertur, Hareskoven eller andre aktiviteter som arrangeres af klubben.

B. Medlemsaktiviteter
Hvor en gruppe af medlemmer ønsker at lave en fællestur til f.x. Veddinge bakker, Hallandsåsen eller andet. Kun medlemmer deltager.

C. Private aktiviteter
Et medlem af RCM kan låne et stativ til privat udflugt med familie og venner.  Delvist deltagelse af RCM-medlemmer. 
Tidsfrister. Såfremt en højere prioriteret aktivitet ikke er anmeldt inden en måned før en booking, så står bookningen ved magt.

3. Bookning foregår (kun) via RCM aktiviteskalender. (se nedenstående procedure).
4. Afhentning/aflevering foregår hos Tempo Cykler v/ Stefan
5. Skader. 

A. Låner er ansvarlig for udbedring af evt skader. Dvs indkøb af reservedele og reparation
B. I tilfælde af skader under klubarrangement, vil klubben refundere udgiften. Det er stadig låner der er ansvarlig for udbedring af skaden.
C. Klaus Vinter (tlf. 2135 5465) tilser og servicere periodisk cykelholderne. Giv Klaus besked om evt. fejl og mangler du ikke selv kan udbedre.

6. Lovlig nummerplade

Låner er selv ansvarlig for at have lovlig nummerplade monteret cykelstativet, - uanset typen af udlån. Nummerplade kan købes hos Borgerservice, Roskilde kommune.

7. Bookningen foregår via hjemmesiden.

Vejledning kommer.

8. Cykelholderne afhentes og afleveres hos:

Tempo Cykler
Ringstedvej 11,
4000 Roskilde

Vores sponsorer