Generalforsamling

RCM's generalforsamling afholdes i oktober. Se også klubbens vedtægter for reglerne om generalforsamling mm.

I formandens og kasserens beretninger redegøres der for klubbens aktiviteter og økonomi i det forgangne år. Der er valg til bestyrelse og udvalg. Under punktet eventuelt, er der tradition for, at der luftes ideer og forslag til hvad den kommende sæson skal bringe af gamle og nye tiltag.

Generalforsamlingen afholdes efter en fast dagsorden, som fremgår af klubbens vedtægter.

Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op til en hyggelig aften sammen med cykelvennerne.

Vores sponsorer