Klubliv

Ud over at være et godt cykelfællesskab, lægger vi i RCM stor vægt på at krydre cyklingen med  forskellige sociale aktiviteter - for dem der ønsker at dele mere og andet end selve cyklingen.

Ud over vores klubaftener og årlige klubfest, er der selvfølgelig indbygget sociale aktiviteter i forbindelse med alle vores begivenheder - fælles måltider på vores udflugtsture, bagerstop på træningsturene osv.

Klubaftener

I løbet af vinterhalvåret afholder vi typisk 2 klubaftener. Formålet er, at vi mødes for at hygge os, og hører om andres fritidsoplevelser eller drøfter kommende års aktiviteter. Det er en populær aktivitet i den kolde tid, hvor der som oftest er 30-40 fremmødte. Mange af medlemmerne ser frem til at møde cykelvennerne - også de medlemmer der ikke er aktive i vinterhalvåret møder frem.

Det er bestyrelsen der planlægger og arrangerer klubaftenerne. Emnerne for klubaftenerne er mange, og varierer fra år til år. De senere år har programmet været:

Emner til klubaften. Der er mange emner der kan behandles på disse aftner. Eksempler er:

- Træning og diæt
- Forsikring af cyklen
- Cyklens pasning
- Foredrag - Filmaften
- 6-dagesløb
- Cykelture i udlandet

Klubaftener annonceres for medlemmer under Events og i Træningskalenderen.

 

Klubfest

Der har i mange år været tradition for at afslutte sommersæsonen med en klubfest. Denne har traditionelt været afholdt i oktober - efter generalforsamlingen.

Festen arrangeres af et til lejligheden nedsat festudvalg. Medlemmernes partnere er velkomne. Udover råhygge i rigelige mængder, så byder aftenen på:

Der er tilmelding men ikke deltagerbegrænsning.

Der er egenbetaling, dog med tilskud fra klubben.

Klubfesten annonceres for medlemmer under Events.

 

Vores sponsorer