Klubstruktur

Klubben ledes af en bestyrelse, som vælges for ét år ad gangen på vores årlige generalforsamling.

Der er en række faste udvalg såsom Skjoldenæsholmudvalget, turudvalg, festudvalg m.v ligesom der udpeges udvalg ad hoq via bestyrelsen.

Vi har ikke nogen ansat administration, så alt foregår på frivillig basis.

Vi har et klublokale i Rørmosen 37 i Roskilde. Her holder vi vores udvalgsmøder mv. og benytter det ligeledes som socialt samlingspunkt efter træninger osv.

RCM er medlem af:

Vores sponsorer